• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej
    KRS 0000124632

Misja:
- Podejmowanie inicjatyw służących ożywieniu życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego i intelektualnego ziemi złotoryjskiej.
- Pielęgnowanie tradycji, zaznajamianie z historią i znaczeniem regionu.
- Krzewienie idei regionalizmu wśród nauczycieli i uczniów.

Prowadzone działania:
- Rozwój Ośrodka Dokumentowania i Opracowywania dziejów Ziemi Złotoryjskiej - dla wszystkich zainteresowanych,
- Opracowanie wypisów do nauczania regionalnego w szkołach powiatu złotoryjskiego - dla wszystkich typów szkół, nauczycieli, uczniów.
- Przygotowanie i prowadzenie lekcji regionalnych w ODiODZZ - dla uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół.
- Doroczne Rajdy Jadwiżańskie - piesze i rowerowe - dla wszystkich,
- Konkurs "Katalog Młodzieżowego Opiekuna Zabytków".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.