• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER
    KRS 0000124837

Działania na rzecz osób z chorobami dróg żółciowych i wątroby:
-dostarczanie drogich, nierefundowanych leków,
-zaopatrzenie w sprzęt pomocniczy
-turnusy rehabilitacyjne
-operacje zagraniczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.