• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Medyczna Malmed
    KRS 0000124849

Misja
1. Organizowanie lecznictwa i opieki internistyczno-kardiol. oraz innych dziedzin medycyny a także profilaktyki, rehabilitacji i pomocy społecznej.
2. Podnoszenie kwalifikacji i promocja naukowa zawodowych kadr medycznych.
3. Budowa placówek służby zdrowia o powszechnej dostępności.
4. Wspieranie materialne i organizacyjne szpitali i innych placówek służby zdrowia.
5. Współpraca z krajowym i zagranicznym środowiskiem medycznym - wymiana doświadczeń, szkolenia, badania naukowe.
6. Upowszechnianie wiedzy medycznej
7. Promocja zdrowia

Prowadzone działania
1. Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Oddział Internistyczno - Kardiologiczny i inne
- bezpłatne użyczenie sprzętu komputerowego (komputery, drukarki, monitory, sprzęt do prób wysiłkowych) - na czas nieokreślony
- sprzętu medycznego (wózki inwalidzkie)
2. Mieszkańcy Nowego Sącza i okolic - badania profilaktyczne (prewencja chorób układu sercowo - naczyniowego, anemia z niedoboru Fe)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.