• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Ewy Błaszczyk "Akogo?"
    KRS 0000125054

Historia Fundacji "AKOGO?" rozpoczyna się  w 2002 r. Wtedy to Ewa Błaszczyk-Janczarska wraz z ks. Wojtkiem Drozdowiczem założyli fundację, której przewodnią ideą jest niesienie pomocy dzieciom po ciężkich urazach mózgu, często przebywających w śpiączce.


Fundacja AKOGO? zgodnie ze swoimi założeniami programowymi wspiera rodziców dzieci dotkniętych chorobą i pomaga im zdobyć informację o samym schorzeniu neurologicznym, skontaktować się ze specjalistami  i psychologami. Organizuje i finansuje operacje i zabiegi medyczne. W klinice BUDZIK stworzonej przez Fundację, dzieci przebywają na leczeniu i rehabilitacji nawet do 15 miesięcy po wypadku. Lekarze, rehabilitanci oraz rodzice wspólnie ustalają dla dziecka indywidualny plan leczenia i rehabilitacji. Fundacja stara się popularyzować wiedzę o śpiączce, informując o skali problemu, zbierając informacje, promując nowe rozwiązania medyczne i rehabilitacyjne. W 2012 roku udało się fundacji wybudować pierwszą w Polsce klinikę  przy oddziale rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka- Centralnym Szpitalu Dziecięcym, gdzie te najczęstsze przypadki trafiają. Od połowy 2013 roku pacjenci są tam rehabilitowani i leczeni według najnowszych standardów światowych.

Śpiączka to poważny problem społeczny, który dotyka nie tylko chore dzieci, ale całe ich otoczenie, rodziny czują się bezradne i osamotnione. Pomoc w tych traumatycznych sytuacjach jest nieodzowna  w różnych formach. Wiele organizacji nastawionych jest na pomoc indywidualną dla chorych i ich rodzin, natomiast celem Fundacji AKOGO? jest stworzenie rozwiązań systemowych dla dzieci po ciężkich urazach mózgu, wymagających długiej, intensywnej, drogiej hospitalizacji i rehabilitacji neurologicznej. Od początku istnienia fundacja wspierała Oddział rehabilitacji neurologicznej Centrum Zdrowia Dziecka. Właśnie przy Centrum powstała Klinika „Budzik”.

Projekt Kliniki "BUDZIK" nie był łatwy, wymagał stworzenia od podstaw zupełnie nowego wzorca medyczno-rehabilitacyjnego i nowych procedur prawno-organizacyjnych. Projekt został opracowany charytatywnie przez zespół projektantów.  Fundacja AKOGO? stworzyła  od podstaw (we współpracy z Ministerstwem Zdrowia) program medyczno-neurorehabilitacyjny dla pacjenta w śpiączce. "Program wybudzania dzieci ze śpiączki w fazie B" otrzymał już w 2011 roku rekomendację świadczenia gwarantowanego.

W 2012 roku ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia wprowadzający do wykazu świadczeń gwarantowanych, świadczenie o nazwie: "Wybudzanie dzieci ze śpiączki w Fazie B. W rozporządzeniu zawarty jest program medyczny,  stworzony wspólnie przez Fundację "AKOGO?” i Ministerstwo Zdrowia, który jest podstawą funkcjonowania Kliniki "Budzik". 7 grudnia 2012 roku odbyło się oficjalne i uroczyste otwarcie pierwszej w Polsce kliniki "Budzik", przyjęcie pierwszych pacjentów miało miejsce w lipcu 2013 roku. W latach 2009 do 2012 dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia Fundacja prowadziła program psychologiczny - “Program wsparcia i szkolenia oraz doszkalania nieprofesjonalistów zajmujących się udzielaniem pomocy mającej na celu poprawę funkcjonowania dzieci po urazach mózgu oraz z upośledzeniem umysłowym”.

Została uruchomiona specjalna linia wsparcia psychologiczno-informacyjnego dla opiekunów osób w śpiączce z terenu całej Polski. Aby realizować swoje idee Fundacja "AKOGO?" działa na różnych płaszczyznach. Stara się jednoczyć różne środowiska, firmy i ludzi dla wsparcia idei propagowanej przez fundację. Zdaniem Fundacji działając razem, w jednej sprawie, można osiągnąć znacznie więcej. 

Fundacja „AKOGO?” posiada status OPP od 2004 roku (nr KRS 0000125054) i jest uprawniona do zbierania 1% podatku. Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.