• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie
    KRS 0000125256

Celem jest rozpowszechnianie informacji o życiu i dziele Marii Skłodowskiej-Curie dla utrwalenia jej pamięci oraz przyczynienia się do ochrony i uznania wartości Jej pism, prac oraz wszelkich dokumentów i przedmiotów z Nią związanych, a także szeroko pojęta działalność promująca Jej ideę i zainteresowania, zwłaszcza w zakresie walki z chorobami nowotworowymi.
Pielęgnowanie pamięci o Marii Skłodowskiej i jej dziele oraz o jej korzeniach.

Odbiorcy działań to głównie szkoły, studenci - lekcje muzealne, udział w konferencjach i zjazdach dotyczących M. Skłodowskiej-Curie. Akcentowanie rocznic i świat związanych z jej osobą. Ponadto dbałość o zaznaczanie patronatu Marii Skłodowskiej-Curie w budynku Kliniki Onkologii- dawnego Instytutu Radowego przy ul. Wawelskiej 15 w Warszawie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.