• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Telonarius"
    KRS 0000125379

Misja:
-Objęcie opieką środowiska zawodowego.
-Udzielanie pomocy celnikom, ich rodzinom w każdej trudnej sytuacji życiowej.
-Podnoszenie bezpieczeństwa pracy celników.
-Integrowanie środowiska zawodowego.
-Podnoszenie prestiżu zawodu celnika.
-Ułatwienie kontaktów petentów z administracją celną.
-Rozpropagowywanie informacji o przepisach i procedurach celnych.

Prowadzone działania:
-Gromadzenie funduszy na konkretną pomoc materialną dla potrzebujących.
-Zorganizowanie systemu umożliwiającego środowisku samoopodatkowanie się na rzecz Fundacji.
-Apelowanie na łamach prasy wewnętrznej o wspieranie działań Fundacji.
-Wydawanie profesjonalnych informatorów z zakresu przepisów celnych rozprowadzanych na zasadach komercyjnych.
-Systematyczne przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o pomoc.
-Przydzielanie zapomóg.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.