• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska"
    KRS 0000125403

Działalność Stowarzyszenia ma na celu:
1. Zwiększanie aktywności zawodowej, społecznej i fizycznej osób niepełnosprawnych.
2. Rozwój i promocja idei społeczeństwa obywatelskiego.

Stawiane przed sobą cele realizujemy w obszarach:
- działania na rzecz dzieci i młodziezy niepełnosprawnej
- działania na rzecz wolontariatu
- prowadzenie punktu porad obywatelskich
- integracji skierniewickich organizacji.

W obszarze niepełnosprawni realizujemy:
- pomoc rodzinom w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z rehabilitacją, edukacją dzieci i innymi trudnościami życia codziennego
- prowadzenie Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Skierniewicach (powołanej przez nasze Stowarzyszenie) dziennej placówki opiekuńczo-rehabilitacyjno-wychowawczej
- prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
- prowadzenie NZOZ Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego
- organizację imprez integracyjnych, między innymi bieg majowy "Jesteśmy wsród Was", "Bieg Niepodległościowy"
- organizowanie imprez okazjonalnych, między innymi ogniska, wycieczki, spotkanie z Mikołajem.

W obszarze wolontariatu prowadzimy Centrum Wolontariatu, w ramach którego prowadzimy Biuro pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy, organizujemy szkolenia dla wolontariuszy i koordynatrów pracy wolontarystycznej, prowadzimy biblioteczkę, organizujemy akcje podejmowane przez wolontariuszy.
W ramach Punktu Porad Obywatelskich, prowadzimy Punkt w Skierniewicach, do grudnia 2005 roku prowadziliśmy dodatkowo Punkty w Makowie i Nowym Kawęczynie.
Integrację skierniewickich ngos realizujemy poprzez: organizowanie spotkań, szkoleń, udzielanie informacji i porad.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.