• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000125496

Misja:
Pomoc osobom niepełnosprawnym w usamodzielnianiu się, uniknięciu izolacji, rehabilitacja społeczno-zawodowa.

Prowadzone działania:
Warsztat Terapii Zajęciowej-osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia z powiatu opoczyńskiego;
organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych nie zrzeszonych w placówkach;
realizacja programów sprzyjających rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

KLIENCI-PODOPIECZNI ORGANIZACJI I PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA:
1. Osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia
- zajęcia rehabilitacyjne
pon. - pt., Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Kopernika 3
- zajęcia terapeutyczne
pon. - pt., Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Kopernika 3
- imprezy integracyjne
kontakt telefoniczny: (0-42)755 30 33
2. Studenci
-pomoc przy pisaniu pracy magisterskiej na tematy związane z niepełnosprawnością
3.Rodziny osób niepełnosprawnych

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.