• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Pomocy Ludziom Chorym Samotnym i Bezrobotnym - Pomocna Dłoń
    KRS 0000125970

Misja
1. Pomoc osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy
2. Pomoc osobom chorym, samotnym i bezrobotnym znajdującym się w ciężkim położeniu oraz pomoc na ich rzecz w odnalezieniu swego miejsca w społeczeństwie.
3. Zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać pomocy wyżej wymienionym osobom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.