• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Krajna"
    KRS 0000126150

Misja
Kompleksowa pomoc osobom niepełnosprawnym.

Prowadzone działania
Pomoc w wypożyczeniu/zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, leków.
Organizowanie rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.