• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
    KRS 0000126412

Misja:
Celem Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na raka płuca i osób ich wspierających, w tym profilaktyka, leczenie i rehabilitacja. Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności przez: organizowanie i prowadzenie profilaktyki antynikotynowej oraz wczesnej profilaktyki raka płuca, współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych, organizowanie spotkań integracyjnych, imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych dla członków Stowarzyszenia i osób wspierających, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników oraz przekazywanie środków finansowych na leczenie i rehabilitację członkom Stowarzyszenia dotkniętym rakiem płuca będącym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej.

Odbiorcy:
Chorzy ze schorzeniami układu oddechowego, głównie z nowotworami; młodzież szkolna.

Programy:
Skojarzone leczenie raka płuca, promocja zdrowia - m.in. zdrowe odżywianie się, prelekcje wśród młodzieży szkolnej na temat szkodliwości palenia papierosów, akcje prozdrowotne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.