• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja H.M. - Pomoc
    KRS 0000126584

Prowadzone działania
Działania na rzecz instytucji (straż), organizacji szkolnych, pomoc niepełnosprawnym, organizowanie imprez, fundowanie nagród, dofinansowanie kolonii letnich oraz zespołu tanecznego, prowadzenie j. angielskiego dla dorosłych, współpraca z Klubem Seniora.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.