• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Świętego Mikołaja
    KRS 0000126602

Misja fundacji to rozumieć i pomagać.

Fundacja Świętego Mikołaja zajmuje się badaniem i rozwiązywaniem skutków kryzysu solidarności z potrzebującymi.
W obecnej chwili zajmujemy się:
-rodzinnymi domami dziecka i zawodowymi rodzinami zastępczymi.
-sytuacją kobiet w pracy,
-wyrównywaniem szans edukacyjnych dla dzieci ze wsi.
-samotnymi matkami.

Dzięki naszej pracy powstały badania, upowszechniliśmy je w kampaniach, zebraliśmy środki, stworzyliśmy fundusze.
Działamy z wolontariuszami z dziedzin marketingu, reklamy, wykorzystujemy nowoczesne techniki badawcze, zarządzania, marketingu.

Prowadzone działania:
1. Pomoc dla rodzinnych domów dziecka - od 2004 odbyło się pięć kampanii społecznej popularyzująca rodzinny model opieki nad dziećmi osieroconymi. Dzięki dotychczasowym akcjom w Funduszu Edukacyjnym zebraliśmy i przekazaliśmy na edukację w rodzinnych domach dziecka 2,523 tys zł. Dzięki tym pieniądzom kilkaset dzieci wzięło udział w kursach językowych, zajęciach z psychologami, korepetycjach, wyjazdach edukacyjnych.
2. Kampania promująca Dzień Papieski - w trakcie kampanii prowadzona jest kwesta na stypendia dla ubogiej, uzdolnionej młodzież z terenów wiejskich. Organizatorem Dnia Papieskiego jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Obecnie ze stypendiów korzysta 2150 młodych, zdolnych osób.
3. "Mama w pracy" - Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Tematem projektu jest sytuacja kobiet godzących pracę zarobkową z obowiązkami macierzyńskimi. Będą przeprowadzone m. in. badania społeczne, kampania medialna, oraz zostanie wydana publikacja dotycząca sytuacji kobiet na rynku pracy.
4. Uśmiechnij się mamo - pomoc dla samotnych matek z Domu Samotnej Matki w Brwinowie.
5. Teologia Polityczna - Fundacja jest wydawcą rocznika filozoficznego. Pismo mówi o sprawach politycznych z perspektywy rzeczy ostatecznych (www.teologiapolityczna.pl).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.