• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia
    KRS 0000126758

Misja
Szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej miasta i regionu, przywracanie dawnej świetności zabytkom oraz wszechstronny rozwój współczesnego Jarosławia.

Prowadzone działania
Organizowanie cotygodniowych czwartkowych odczytów popularno-naukowych.
Wydawanie własnych roczników, folderów oraz małych form literackich autorów lokalnych. Współorganizowanie "Dni Jarosławia" oraz corocznych jarmarków folklorystycznych.
Organizowanie zjazdów koleżeńskich absolwentów szkół jarosławskich oraz rocznicowych spotkań Związku Harcerstwa Polskiego - Seniorów z Oddziałem Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia w Krakowie.
Organizowanie wycieczek krajoznawczych.
Udział w pracach władz samorządowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.