• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona
    KRS 0000126958

Organizacja powołana została do stworzenie systemu kompleksowej pomocy chorym i ich rodzinom. Współorganizowanie szkoleń dla opiekunów i prowadzenie działalności edukacyjnej. Współpraca z lekarzami rodzinnymi, personelu medycznego, specjalistów od rehabilitacji, psychologów i informacja społeczeństwa o rzadkiej chorobie. Organizowanie dla chorych zajęć rehabilitacyjnych, zajęć z logopedą, dietetykiem, psychologiem. Dbanie o kondycję chorego, aby jak najdłużej był samodzielny. Umożliwienie rodzinie zregenerowania sił do dalszej pracy i opieki nad chorym. Organizowanie systemu wymiany doświadczeń i szkolenie opiekunów. Zakup sprzętu pomocniczego i specjalistycznego, pomoc indywidualna osobom chorym i ich rodzinom.

Działania statutowe to: wsparcie chorych i ich opiekunów w trudnych sytuacjach życiowych; przekazywanie wiedzy o chorobie Huntingtona i aktualnych badaniach dla osób genetycznie obciążonych, informowanie społeczeństwa o istnieniu choroby. Współpraca z lekarzami, opiekunami chorych, pracownikami socjalnymi i z opieką społeczną. Pomoc chorym i ich opiekunom poprzez organizowanie regionalnych grup wsparcia (opieka psychologiczna, rehabilitacja, logopeda, zaopatrzenie w suplementy diety, środki do pielęgnacji). Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, konferencji i szkoleń.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.