• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rodzin Górniczych
    KRS 0000127003

Cele działania:
Materialne wspieranie rodzin górników którzy zginęli w wyniku wypadków przy pracy, inwalidów górniczych i innych rodzin górniczych znajdujących się z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza będących w niedostatku lub potrzebujących doraźnego wsparcia.

Formy działania:
- udzielanie stypendiów uczącym się dzieciom z rodzin górniczych;
- udzielanie zapomóg doraźnych i socjalnych rodzinom górniczym;
- organizowanie wycieczek dla dzieci i wdów;
- organizowanie wczasów krajowych dla rodzin,
- pomoc w leczeniu i rehabilitacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.