• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
    KRS 0000127128

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (SKP) jest niezależną, nie nastawioną na zysk, ekspercką organizacją konsumencką. SKP zostało założone w marcu 1995 roku, a za cel postawiliśmy sobie rozwijanie świadomości konsumentów w zakresie posiadanego przez nich prawa do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, informacji, edukacji i reprezentacji, jak również ochrony ich interesów ekonomicznych i prawnych.

Co robimy dla konsumentów:

- Udzielamy bezpłatnych porad prawnych
Dzwoniąc lub pisząc do SKP uzyskasz informację o prawach konsumenta ogólnie i o swoich możliwościach prawnych w konkretnej sprawie.

- Redagujemy konsumencką stronę internetową: www.skp.pl
Na naszej stronie znajdziesz przepisy prawne, informacje o prawach konsumentów, materiały dotyczące polityki konsumenckiej oraz wiele użytecznych adresów i telefonów. Sprawdzaj regularnie wykaz produktów uznanych za niebezpieczne w Europie (RAPEX).

- Informujemy
Publikujemy ulotki, broszury, książki a także płyty CD o tematyce konsumenckiej, znajdziesz je np. w biurach rzeczników konsumentów w całym kraju. Przebojem konsumenckim ostatnich miesięcy jest wydana przez SKP ulotka "Zanim kupisz".

- Edukujemy
Nie tylko opracowujemy dla szkół materiały o tematyce konsumenckiej, ale rozpoczęliśmy we współpracy ze szkołami z całej Europy tworzenie programów edukacji konsumenckiej dla szkół ponad podstawowych. Zorganizowany przez nas konkurs "Reklama prawdę Ci powie?" zaowocował stworzeniem przez młodzież wielu wspaniałych prac - reklam żywności.

- Prowadzimy badania
Staramy się wiedzieć, jakie problemy mają polscy konsumenci, jaki wpływ na ich sytuacją ma określona polityka gospodarcza, co wiedzą o swoich prawach, a o czym trzeba im przypominać. Z ostatniego badania dowiedzieliśmy się, że jedynie 15% badanych konsumentów zna prawidłowy termin, w jakim można składać reklamacje.

- Opiniujemy projekty aktów prawnych
Uczestniczymy w konsultacjach nowych przepisów konsumenckich, namawiamy przedsiębiorców do przestrzegania zasad etyki biznesu i tworzenia korzystnych dla konsumentów kodeksów.

- Współpracujemy z powiatowymi / miejskimi rzecznikami konsumentów
Wydajemy dla rzeczników kwartalnik zawierający omówienie przepisów i orzecznictwo w sprawach konsumenckich, organizujemy dla nich szkolenia, a jeśli trzeba udzielamy konsultacji prawnych. W 2004 roku przeszkoliliśmy prawie 400 osób z całego kraju.

- Współpracujemy z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz interesu konsumentów
SKP jest członkiem światowej organizacji Consumers International i Międzynarodowej Sieci na Rzecz Konkurencji (INCSOC). Z naszymi kolegami z organizacji konsumenckich w Europie prowadzimy wspólne badania i wymieniamy doświadczenia realizując wspólne projekty. W Polsce naszymi partnerami są między innymi NASK i Fundacja "Dzieci Niczyje", z którymi promujemy bezpieczeństwo w Internecie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.