• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Sopot International Rotary Club
    KRS 0000127369

Misja
Celem Klubu jest przede wszystkim działalność charytatywna, wspieranie oraz umacnianie ideału służby jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności wspieranie i umacnianie:
1) lokalnej i międzynarodowej społeczności,
2) rozwoju wzajemnych kontaktów jako sposobności do niesienia pomocy,
3) wysokiego poziomu etycznego w działalności gospodarczej i zawodowej każdego członka Klubu jako możliwości służenia społeczeństwu,
4) rozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób różnych zawodów, połączonych ideałem służby.

Prowadzone działania
- nauka języka angielskiego w domu dziecka w Sopocie oraz w świetlicach w Gdyni,
- kolonie letnie dla dzieci uczestniczących w nauczaniu języka angielskiego,
- program wymiany młodzieży, wyjeżdżającej na krótsze i dłuższe pobyty i studia za granicę, we współpracy z zagranicznymi Klubami Rotariańskimi (np. Niemcy, USA)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.