• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Nauk
    KRS 0000127870

Misja
1. Wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych
2. Rozwój zaplecza naukowo-badawczego
3. Publikowanie wyników badań naukowych w czasopiśmie "Rocznik Przemyski", w wydawnictwie z serii "Biblioteka Przemyska" i in.
4. Popularyzowanie osiągnięć naukowych i promowanie dorobku środowiska naukowego
5. Organizowanie konferencji, sympozjów, odczytów, wykładów, szkoleń
6. Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami, ośrodkami naukowymi i kulturalnymi.

Prowadzone działania
1. Prowadzenie Biblioteki Naukowej - odbiorcy: pracownicy naukowi, studenci przemyskich wyższych uczelni, uczniowie szkół średnich.
2. Działalność wydawnicza: środowiska naukowe historyków, archeologów, literaturo- i językoznawców, przedstawiciele nauk przyrodniczych, medycznych.
3. Działalność naukowa w dziedzinie nauk humanistycznych i przyrodniczych.

poz. 1 - działalność lokalna
poz. 2 i 3 - działalność ponadregionalna

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.