• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Primus"
    KRS 0000127973

Misja:
Działalność oświatowa - prowadzenie szkoły podstawowej i gimnazjum, w których wysoki poziom nauczania łączymy z jego indywidualizacją. Szkoły promują aktywność, kreatywność, ciekawość świata, pasję poznawczą i twórczą, i zapewniają możliwość aktywnego uprawiania sportów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.