• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
    KRS 0000128201

Celem organizacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Cel ten realizujemy przez prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Trybunalskim i w Sulejowie. Na liście uczestników WTZ-ów jest 130 osób. Jednak liczba podopiecznych jest dużo większa, bo niektórzy, z różnych przyczyn, nie mogą uczestniczyć w codziennej terapii. Stowarzyszenie prowadzi również Punkt Oparcia Społecznego, gdzie rodziny osób niepełnosprawnych znajdują różnorodną pomoc. Ponadto organizujemy imprezy turystyczne, rekreacyjne i sportowe dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących miasto Piotrków Trybunalski, powiat piotrkowski, opoczyński i tomaszowski.

Nasz statut: https://docs.google.com/file/d/0B0wd_C759IvASUJrV3JLUVVuSEU/edit?usp=sharing&pli=1

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.