• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa
    KRS 0000128209

Misja
Celem naszego stowarzyszenia jest:
- Integracja środowiska lokalnego.
- Wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy warunków życia mieszkańców gminy.
- Promocja środowiska lokalnego.
- Wspieranie placówek kulturalno-oświatowych.
- Przyznawanie stypendiów uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Klonowa.
- Promowanie wiedzy o Unii Europejskiej w środowisku wiejskim.
- Działalność na rzecz zachowania walorów ekologicznych i przyrodniczych gminy.

Środki na realizację celów statutowych Stowarzyszenia gromadzimy poprzez:
- Bezpośrednie zwracanie się do osób, przedsiębiorstw i instytucji tworzących własny i narodowy byt materialny
- Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych
- Współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i instytucjami pozarządowymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.