• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe w Olecku
    KRS 0000128526

Naszym celem jest:
- propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej, osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych w mieście i na wsi, na obszarze działania
- organizowanie imprez i zawodów sportowych
- szkolenie kadr dla potrzeb kultury fizycznej
- organizowanie obozów szkoleniowych
- programowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym, osób dorosłych, oraz niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.