• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Raciborski Fundusz Lokalny
    KRS 0000128577

Celem funduszu jest działanie na rzecz rozwoju i dobra społeczności raciborskiej poprzez realizowanie jej istotnych potrzeb w następujących dziedzinach: oświata, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, opieka społeczna, rozwój lokalny, ochrona środowiska, sprawy obywatelskie. Misję tę może wypełniać dzięki doskonaleniu stałej współpracy z donatorami, grantobiorcami, partnerami lokalnymi i zewnętrznymi, jak również dzięki skupianiu wokół idei fundacji ludzi sfery przemysłowej, finansowej i handlowej.

Prowadzone działania:
- Realizacja Programu stypendialnego MECENAT VIII - 84 uczniów raciborskich szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i raciborscy studenci
- Prowadzenie programu stypendialnego " Moje stypemdium", - 3 uczniów raciborskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
- Prowadzenie programu stypendialnego "Agrafka"- 5 raciborskich uczniów i studentów,
- Prowadzenie programu stypendialnego " Agrafka Muzyczna" - uczniowie woj. śląskiego
- Prowadzenie bezpłatnych kursów komputerowych dla seniorów,
- Działania pomocowe dla mieszkańców Raciborza / zbiórki uliczne, wsparcie osób chorych na choroby nowotworowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.