• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
    KRS 0000128672

Towarzystwo jest organizacją absolwentów szkół, UWC i ich rodziców, mającą na celu następującą nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
a) zrzeszanie byłych i obecnych studentów i nauczycieli Szkół Zjednoczonego Świata oraz innych szkół współpracujących z Towarzystwem;
b) przeprowadzenie ogólnopolskiej kwalifikacji stypendialnej do Szkół Zjednoczonego Świata oraz innych szkół współpracujących z Towarzystwem;
c) gromadzenie środków w celu fundowania stypendiów w szkołach Zjednoczonego Świata oraz finansowania kosztów dojazdu i kieszonkowego stypendystom o trudnej sytuacji materialnej;
d) prowadzenie działań mających na celu zorganizowanie Szkoły Zjednoczonego Świata w Polsce;
e) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzację edukacji w Szkołach Zjednoczonego Świata i innych szkołach na poziomie średnim i wyższym;
f) upowszechnienie idei tolerancji, ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

Prowadzone działania:
Działalność Towarzystwa skierowana jest z jednej strony do uczniów Liceów Ogólnokształcących, jako potencjalnych kandydatów do szkół UWC, z drugiej - do wszystkich Polaków, którzy zechcą wesprzeć finansowo edukacyjne ambicje tej młodzieży, podejmującej naukę w szkołach UWC.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.