• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Spełnionych Marzeń
    KRS 0000128832

Misja
Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom chorym na choroby nowotworowe oraz niesienie pomocy rodzicom dzieci dotkniętych chorobą nowotworową, podejmowanie działalności pożytku publicznego.

Prowadzone działania
1. Bezpośredni kontakt z każdym dzieckiem - codzienna obecność w szpitalu daje możliwość poznania problemów małych pacjentów. Przez rozmowy dowiadujemy się też o ich najskrytszych marzeniach.
2. Spełnianie marzeń - tych prostych i tych niekonwencjonalnych.
3. Pomoc i wsparcie rodziców, wsparcie duchowe, pomoc w rozwiązywaniu problemów.
4. Udostępnianie konta Fundacji z przeznaczeniem na zbiórki pieniędzy na rehabilitację.
5. Wyselekcjonowany zespół wolontariuszy prowadzących zajęcia plastyczne, zabawy, rozmowy.
6. Organizowanie rodzinnych wycieczek, głównie dla dzieci po intensywnym leczeniu.
7. Przyjęcia okolicznościowe (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Dziecka itp.) uatrakcyjnione występami artystów.
8. Propagowanie idei organizowania przez władzę lokalne festynów charytatywnych na rzecz chorych dzieci oraz pomoc w ich organizacji.
9. Spotkania ze znanymi, lubianymi artystami, podczas których robimy pamiątkowe zdjęcia.
10. Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dziennych oddziałów onkologicznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.