• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin
    KRS 0000129119

Jako inicjatywa społeczna działamy od 2001 roku, zaś w KRS figurujemy od 2002. Misją Stowarzyszenia jest „Budowanie warunków do rozwoju samorządności lokalnej” i misję tę w różnoraki sposób realizujemy. Od samego początku jesteśmy aktywni na płaszczyźnie obywatelskiej między innymi poprzez budowanie niezależnych komitetów wyborczych wyborców w wyborach do władz samorządowych. Wydajemy także bezpłatne czasopismo społeczno-kulturalne pod nazwą WIĘZI w którym promujemy 3-ci sektor oraz wszelką aktywność społeczną, poruszamy kwestie społeczno-gospodarcze dotyczące powiatu gdańskiego. Występujemy z inicjatywami do władz samorządowych w naszym powiecie - np. zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, zwiększania ilości terenów zieleni w miastach i innych miejscowościach (na tym terenie możemy pochwalić się pewnymi sukcesami), czy rewitalizacji miejsc związanych z historią powiatu.

Od 2008 roku wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce prowadzimy Program Działaj Lokalnie na terenie naszego powiatu (wsparliśmy już 41 inicjatyw społecznych), a w 2011 roku uzyskaliśmy dofinansowanie z Fundacji im. Stefana Batorego na program stypendialny Równe Szanse.
Prowadzimy autorski program Ogrody w ramach którego rewitalizujemy założenia parkowe na terenie powiatu czyniąc to w partnerstwie zarówno z sektorem publicznym (samorządami) jak i sektorem prywatnym.
Współpracujemy także z organizacją Pracodawcy Pomorza przy konsolidacji środowiska Pracodawców wspierając organizacyjnie jej działania w naszym powiecie.

Staramy się także doraźnie wspierać inne organizacje pozarządowe, np. małymi darowiznami celowymi, poradnictwem prawnym (mamy zaprzyjaźnionego prawnika na aplikacji - wolontariusza) czy doradztwem fundraisingowym.

Członkami Stowarzyszenia pozostaje dwóch niezależnych radnych miejskich (w tym jeden od początku istnienia samorządu) oraz poseł na sejm Rzeczypospolitej.

Współpracuje z nami kilku wolontariuszy którzy przyłączyli się po ostatnich wyborach samorządowych, niezależny portal internetowy Pruszcz.com, radio internetowe RadioToksyna FM, organizacje pozarządowe z Pruszcza i okolic oraz wspomniana organizacja Pracodawcy Pomorza.

Ważniejsze projekty:
- wydawanie czasopisma społeczno-kulturalnego WIĘZI (od 2003)
- organizacja dorocznego Przeglądu Chórów Amatorskich Powiatu Gdańskiego Listopadowe Śpiewanie (od 2004)
- organizacja konkursów grantowych w programie Działaj Lokalnie (od 2008 wsparto 42 projekty powiatu gdańskiego na kwotę 220 tys. zł)
- program Ogrody (Rewitalizacja założenia parkowego w Przywidzu na terenie Gospodarstwa Rolnego Zielona Brama, Przywidz 2010)
- integracja lokalnego środowiska pracodawców i wspieranie działalności Gdańskiego Związku Pracodawców o/ Pruszcz Gdański (od 2007)
- Litwa - wspieranie działalności Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie (2004 - 2007)
- Młodzieżowe Centrum Edukacji Ekologicznej Zielony Listek
- Pracownia Fotografii i Filmu przy Zespole Szkół w Rotmance
- pomoc dla dzieci z rodzin ubogich: wyprawki szkolne, paczki świąteczne (od 2009)
- festyny integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych NIE SAM (2007-2008)
- akcje charytatywne m.in. pomoc dla Kamilka
- program AGATA: wsparcie dla osób i rodzin osób chorych na neurofibromatozę
- odnowa miejsca pamięci po Obozie dla Jeńców Cywilnych Grenzdorf w Granicznej Wsi (2010)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.