• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu
    KRS 0000129353

Misja:
Pomagać, stymulować i angażować lokalną społeczność w działania podnoszące świadomość dotyczącą rozwoju i aktywizacji środowisk lokalnych, w szczególności dzieci i młodzieży.

Wizja:
S.I.S. poprzez propagowanie świadomości społecznej wspomaga rozwój środowiska lokalnego przez co harmonijnie wspiera działania współpracy z innymi organizacjami na terenie całego kraju.

Cele:
- działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc, ochronę praw oraz tworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieci i młodzieży,
- pomaganie w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających młodym ludziom pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie,
- aktywizowanie, szczególnie ludzi młodych, do działań pro społecznych na rzecz swojego środowiska,
- promocja ekologii, ochrony środowiska i zdrowego stylu życia,
- wspieranie rozwoju oświaty, kultury, sportu, rekreacji i turystyki w lokalnym środowisku społecznym,
- ułatwianie młodym ludziom kontaktów z instytucjami i organizacjami, mającymi za zadanie pomoc i aktywizowanie ich do zwiększonej aktywności społecznej,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym formom antyspołecznym oraz pomoc osobom i rodzinom dotkniętym tymi problemami,

Nasze Stowarzyszenie skupia się przede wszystkim na zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci, młodzieży i osobom starszym aktywizowaniu ich do działań prospołecznych na rzecz rozwoju swojego środowiska lokalnego. Wspieramy rozwój oświaty, kultury, sportu i rekreacji wśród społeczności lokalnych.
Od 2002 roku organizowaliśmy między innymi:
- Festyny z okazji: 1maja, Dnia Dziecka - częściowo dofinansowany z budżetu Miasta, "Powitanie lata", Festyn integracyjny "Podajmy sobie ręce" - częściowo dofinansowany z budżetu miasta,
- bezpłatne szkolenie dzieci i młodzieży w ramach zespołu tańca nowoczesnego "Rytmix" - częściowo dofinansowane z budżetu miasta,
- IV i V edycja bezpłatnego szkolenia dzieci i młodzieży w grze w szachy, częściowo dofinansowana z budżetu miasta,
- II Świetlicowy turniej szachowy o tytuł „Mistrza Szachownicy”,
- IV turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży „Każdy ma szansę”- częściowo dofinansowane z budżetu miasta,
- IV Konkurs plastyczny „Sosnowiec malowany stara kredką „- częściowo współfinansowany z budżetu miasta,
- III turniej tenisa stołowego o „Puchar Dzielnicy „Południe”- częściowo dofinansowane z budżetu miasta,
- II Spartakiada Integracyjna „Podaj rękę”- częściowo dofinansowane z budżetu miasta oraz ze środków PEFRON,
- I Spartakiada Integracyjna „Łączmy pokolenia” - częściowo dofinansowane z budżetu miasta,
- V Plener plastyczny „Kudowa Zdrój - Szlakiem zaginionych zawodów” - częściowo dofinansowana z budżetu miasta,
- VI Plener plastyczny Wrocław „Perła zabytków Śląska”- częściowo dofinansowana z budżetu miasta,
- III turniej piłki nożnej o Puchar Dzielnicy „Południe” dla drużyn z instytucji działających w naszej Dzielnicy – współorganizowany z MOSiR Sosnowiec,
VI edycja bezpłatnego szkolenie dzieci i młodzieży – szachy - częściowo dofinansowana z budżetu miasta,
- III Świetlicowy turniej szachowy o tytuł Mistrza „Szachownicy”,
-V turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży „Każdy ma szansę”- częściowo dofinansowane z budżetu miasta,
-V Konkurs plastyczny „Sosnowiec za 25 lat „- częściowo współfinansowany z budżetu miasta,
-IV turniej tenisa stołowego o „Puchar Dzielnicy „Południe”- częściowo dofinansowane z budżetu miasta,
-III Spartakiada Integracyjna „Podaj rękę”- częściowo dofinansowane z budżetu miasta oraz ze środków PEFRON,
- II Spartakiada Integracyjna „Łączmy pokolenia” - częściowo dofinansowane z budżetu miasta,
- Programy profilaktyczno-wychowawcze realizowane w czterech Świetlicach Środowiskowych: „Odbieram bez zakłóceń”, „ Wiem widzę rozumie”, „Zanim spróbujesz spójrz inaczej” oraz „Sobą być dobrze żyć”– dofinansowane z Gminy Sosnowiec.
- Program „Komputerowy Świat” – dofinansowany ze środków Gminy Sosnowiec

Współpracujemy z Urzędem Miejskim. Działacze i wolontariusze którzy współpracują z nami w prowadzeniu Świetlicy starają się organizować tak naszym podopiecznym czas aby zajęcia w Świetlicy były dla nich pomocą. Oprócz organizowanych turniejów i konkursów w Świetlicy organizowane są zajęcia warsztatowe. W miarę pozyskiwanych środków staramy się poszerzać naszą ofertę dla wszystkich, którzy posiadają pomysły i zapał do działań.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.