• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Norwidowska
    KRS 0000129753

Misja
Wspieranie i rozwój działalności naukowej, popularno - naukowej i wydawniczej dotyczącej twórczości Cypriana Norwida prowadzonej i inicjowanej przez Międzywydziałowy Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida Katolickiego Uniwesytetu Lubelskiego.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.