• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Rodzinie w Wychowaniu Dom dla Dziecka
    KRS 0000129769

Misja
Organizowanie i niesienie bezinteresownej pomocy dzieciom i młodzieży.

Prowadzone działania
Wszechstronna pomoc: w nauce,problemach wychowawczych, rodzinnych; opieka zdrowotna, materialna etc.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.