• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Sułowa
    KRS 0000129950

Misja
Prowadzenie działalności kulturalno- wychowawczej.
Kultywowanie lokalnej tradycji, obrzędów i folkloru.

Prowadzone działania
1. Zorganizowanie m.in. sesji naukowej z okazji 300 lat historii Sułowa, odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku pamięci Tadeusza Suchorowskiego - założyciela Towarzystwa.
2. Wydanie folderu "Sułów i okolice"
3. Wmurowanie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 50-lecia powrotu Sułowa do macierzy oraz tablicy pamiątkowej z okazji 300-tnej rocznicy założenia grodu Sułów nad Baryczą.
4. Organizowanie sesji naukowych na temat działalności pionierów Ziemi Sułowskiej i historii Sułowa.
5. Przygotowanie monografii Sułowa i okolic.
6. Organizowanie spotkań, imprez i zawodów integracyjnych dla młodzieży i dorosłych.
7. Organizowanie zawodów strzeleckich.
8. Ustawianie corocznie choinki w Rynku z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
9. Wspieranie miejscowego chóru "Polifonia".
10. Organizowanie wakacji oraz ferii zimowych dla dzieci spędzających czas odpoczynku w rodzinnych domach, bez możliwości wyjazdu.
11. Organizowanie festynów rekreacyjno-sportowych, zawodów integracyjnych w podnoszeniu ciężarów, imprez integracyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.