• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim
    KRS 0000130035

Misja
Misją stowarzyszenia jest inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób z autyzmem i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych, aktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób z autyzmem, rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby z autyzmem.

Prowadzone działania
Nasze stowarzyszenie stara się w jak najlepszy sposób prowadzić Ośrodek dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Cały czas poszerza się zakres oddziaływań terapeutycznych realizowanych w Ośrodku. Już trzeci rok prowadzimy zajęcia hipoterapii. W 2007 roku planujemy dogoterapię i hydroterapię. Całość środków zebranych z 1% podatku zostaną przeznaczone m. in. na te programy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.