• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pomóżmy Dzieciom"
    KRS 0000130515

Podstawowym celem Fundacji jest pomoc dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz umożliwienie im rozwoju duchowego i intelektualnego.

Fundacja działa poprzez udzielanie wsparcia finansowego instytucjom, które na co dzień zajmują się opieką nad dziećmi i młodzieżą pokrzywdzoną przez los. W wielu ośrodkach, budżety wystarczają jedynie na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb dzieci. Dzięki dotacjom Fundacji udało się wyposażyć i wyremontować kilka szczególnie potrzebujących tego placówek i choć trochę w ten sposób podnieść jakość życia dzieci. Nasi podopieczni pochodzą z rodzin ubogich, często z rejonów dużego bezrobocia. Zdarza się nierzadko, że dzieci są niedożywione, nie stać je na bilety ani na zakup książek oraz innego wyposażenia niezbędnego do szkoły. Pomoc finansowa Fundacji pozwala wnieść w ich życie trochę radości i nadziei oraz zachęcić do zdobycia solidnego wykształcenia dającego szansę na lepsze życie.

Fundacja sponsoruje także stypendia naukowe, finansuje wypoczynek letni i zimowy oraz wspiera, gdy potrzebna jest nowa odzież i podręczniki. Obdarowane w ten sposób dzieci same zaczynają udzielać pomocy innym potrzebującym, np. pomagając słabszym uczniom w nauce, działając w hospicjach i innych ośrodkach pomocy.

Fundacja finansuje także m.in. zakup sprzętu medycznego wspomagającego leczenie i ratującego życie najmniejszym pacjentom - noworodkom i wcześniakom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.