• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wspierania Rozwoju Neurologii "Neurologia Bydgostiensis"
    KRS 0000130923

Misja
Celem Fundacji jest ochrona zdrowia prowadzona na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie schorzeń neurologicznych i profilaktyki.

Fundacja realizuje wskazane cele poprzez:
1) Finansowanie zakupu urządzeń laboratoryjnych oraz niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej i materiałów medycznych,
2) Wyposażenie poradni specjalistycznych oraz szpitali w aparaturę i sprzęt medyczny,
3) Wspomaganie inicjatyw i prac naukowo-badawczych związanych z neurologią oraz naukami pokrewnymi,
4) Ustanawianie nagród za prace naukowe przynoszące postęp w dziedzinie neurologii
- w odniesieniu do realizacji zadań publicznych.

Prowadzone działania
1) Nieodpłatne porady lekarskie dla osób w wieku podeszłym, dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi.
2) Nieodpłatne wykonywanie badań elektroencefalograficznych dla pacjentów Szpiatala Miejskiego w Bydgoszczy i jego poradni przyszpitalnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.