• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bank Żywności w Lublinie
    KRS 0000131226

Misja
Przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności oraz zmniejszenie obszarów niedożywienia i głodu.

Prowadzone działania
Programy: Europejski Program Pomocy Żywnościowej dla Najuboższej Ludności UE, "Napełnijmy Talerzyk" - podziel się posiłkiem, zbiórki żywności.
Organizacja współpracuje z innymi instytucjami działającymi na polu pomocy społecznej, a także szkołami. Przekazuje za ich pośrednictwem żywność ludziom bezdomnym, ubogim, niepełnosprawnym, chorym dzieciom. Pomaga organizacjom (samorządowym oraz pozarządowym) typu: schronisko, świetlice, noclegownie, domy dziecka, domy opieki, stowarzyszenia i fundacje przekazujące żywność ubogim rodzinom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.