• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe
    KRS 0000131325

Nasze cele:
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, jak również wśród dorosłych mieszkańców z terenu działalności Klubu, szczególnie miasta Jeleniej Góry,
- Dążenie do osiągania w wybranych dyscyplinach sportu najwyższego poziomu,
- Godne reprezentowanie środowiska, regionu i miasta Jeleniej Góry,
- Organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, wszystkich typów szkół,
- Prowadzenie swojej działalności w systemie edukacji narodowej, współdziałania ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.