• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka"
    KRS 0000131398

Celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz ich rodzinom i opiekunom, a także promocja i organizacja wolontariatu.

Nasze działania obejmują:
Organizowanie spotkań okolicznościowych dla całych rodzin naszych podopiecznych
Spotkania Noworoczne - „Idzie styczeń niesie wiele życzeń” (2004 - 2011) W tradycji naszego Stowarzyszenia zapisały się
„Balik Karnawałowy Klaudynki” (2006 - 2011)
„Ognisko na zakończenie lata” (2005 - 2009)
Prowadzenie Festynów Rekreacyjnych „Razem Możemy Więcej” (2006 - 2011)
Organizacja Balów Charytatywnych Klaudynki (2010-2011)
Prowadzenie cotygodniowych spotkań terapeutycznych „Sobotnie Spotkania Klaudynki” (2003-2011)
Organizowanie wyjazdów do poznańskiego kina na seanse familijne (2008-2010)
Dofinansowanie zajęć z hipoterapii i jazdy konnej osób niepełnosprawnych (2005 Majątek Rogalin, 2006 - 2011 Klub Jeździecki w Mieczewie oraz w innych placówkach)
Organizowanie akcji charytatywnych „Klaudynkowy Kiermasz Różności” (2005, czerwiec i grudzień 2006, 2007, maj i listopad 2009, maj 2010)
Udział w turnusach rehabilitacyjno-wypoczynkowych:
Panorama Morska w Jarosławcu (2006 - 2009),
Ośrodek „Zorza” w Dziwnówku i „Tęcza” w Ustce (2010)
Dofinansowanie rehabilitacji ruchowej (2004-2011)
Prowadzenie Centrum Wolontariatu (2007-2011)
Organizacja bezpłatnych szkoleń dla rodziców, opiekunów i wolontariuszy:
-Szkolenie dla wolontariuszy „Co to znaczy być osobą niepełnosprawną wzrokowo” prowadzone przez Pana Miłosza Modrowskiego (listopad 2010)
-Bezpłatne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla wolontariuszy, chętnych rodziców i opiekunów prowadzone przez Pana Adama Sikorę (październik 2010)
-Bezpłatne szkolenie dla rodziców i opiekunów z zakresu seksualności osób niepełnosprawnych prowadzone przez Panią Agnieszkę Liberacką (październik 2010)
-Szkolenie dla wolontariuszy: „Co to znaczy być osobą niepełnosprawną” prowadzone przez Pana Bartosza Andruszczaka (maj 2010)
-Seksualność osób niepełnosprawnych dla osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi (luty 2010)
-Seksualność osób niepełnosprawnych dla rodziców osób niepełnosprawnych (listopad 2009)
-„Socjoterapia i arteterapia w pracy z osobami niepełnosprawnymi” prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów Klanza (październik 2009)
-„Cztery pory roku - metody pedagogiki zabawy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów Klanza (wrzesień 2009)
-Ubezwłasnowolnienie - zło czy dobro konieczne? Organizowane przez Biuro Doradcze Gestor (maj 2009)
-Prowadzenie wózka z osobą niepełnosprawną realizowane przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji (maj 2009)
-„Radzenie sobie ze stresem” (listopad 2008)
-„Autoprezentacja” (listopad 2008)
-Podstawy masażu (listopad 2007)
-Pierwsza pomoc (październik 2007)
-Uczestnictwo w „Igrzyskach Sportowych Sprawni Inaczej” organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Gruszczynie (2003-2011)
-Uczestnictwo w Otwartych Piknikach w Puszczy Zielonka organizowanych przez Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych (2008-2011)
-Współzawodnictwo w Powiatowych Turniejach Bocci w Dopiewcu (2006-2010)
-Występy estradowe podczas „Anielskiego Śpiewogrania” organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzedzu (2005-2010)
-Uczestnictwo w „Wieczorach z Aniołami” organizowanych przez Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie (2008-2010)
-Uczestnictwo w Turniejach Gwiazd w Hotelu Rodan w Skrzynkach (2008 - 2010)
-Prowadzenie bezpłatnych porad psychologicznych (2007-2008)
-Prowadzenie półkolonii letnich "Klaudynkowe Spotkania Twórcze" (2004-2007)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.