• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katolickie Stowarzyszenie Wychowania w Trzeźwości Regionu Kutnowskiego przy Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu
    KRS 0000132149

Misja:
Szerzenie oświaty zdrowotnej w kierunku profilaktyki uzależnień i kultury życia w trzeźwości.

Prowadzone działania:
Prowadzenie noclegowni - przytuliska dla osób bezdomnych i osób wychodzących z uzależnienia.
Prowadzenie akcji letniej (pół-kolonie dla dzieci i młodzieży).
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.
Dożywianie dzieci z rodzin ubogich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.