• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach
    KRS 0000132381

Misja
Niesienie pomocy w przypadku zagrożeń pożarem, powodzią, katastrofą.
Ratowanie poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Prowadzone działania
Osp Krzeszowice prowadzi działania ratownicze w przypadku powstania pożaru, powodzi, huraganu i innych wydarzeń losowych, a także usuwa zagrożenia od zdarzeń mogących mieć wpływ na życie i zdrowie ludzi oraz na mienie prywatne i społeczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.