• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny
    KRS 0000132477

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie prowadzi następującą nieodpłatną działalność:
- organizacja pomocy dzieciom niepełnosprawnym w ramach rehabilitacji mająca na celu poprawę zdrowia,
- pomoc społeczna i poradnictwo dla dzieci i młodzieży,
- działalność prewencyjna przeciwko przemocy wobec dzieci- spotkania i pogadanki rodziców ze specjalistami,
- organizacja form edukacji, w tym zajęć świetlicowych-cel rozwój własnych zainteresowań dzieci,
- organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży,
- organizowanie bezpłatnego letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci,
- prace zmierzających do utworzenia Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem hipoterapii,
- działalność wydawnicza.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.