• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Brzezówce
    KRS 0000132612

Misja
- Wspieranie finansowe działalności Szkoły Podstawowej,
- wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży,
- działania na rzecz rozwoju sportu, turystyki i czynnego wypoczynku
- pozyskiwanie samorządów terytorialnych,
- organizowanie pomocy dla niepełnosprawnych,
- organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży celem przeciwdziałania patologiom społecznym,
promocja i organizowanie wolontariatu,
- prowadzenie przedszkola na zasadach prawem przewidzianych.

Prowadzone działania
Radosne, mądre i dobrze wychowane dzieci są przyszłością zdrowego moralnie narodu. Nasza organizacja;
- uczy i wychowuje dzieci i młodzież w duchu wartości chrześcijańskich,
- pomaga rodzinom najuboższym,
- zapobiega marginalizacji miejscowości,
- marzy o odnowie budynku i jego zagospodarowaniu dla dobra całej wioski (szczególnie najmłodszych),
- broni istniejących miejsc pracy i chce tworzyć nowe,
- szkoli dzieci,młodzież i dorosłych w zakresie ratownictwa medycznego,
- promuje wolontariat,
- integruje różne grupy społeczne (od przedszkolaków do seniorów),
- współpracuje z Komendą Hufca powiatu jasielskiego,
- zagospodarowuje miejsca na działalność oświatową i prowadzi ją.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.