• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Zielonej Górze
    KRS 0000132655

Celem Stowarzyszenia jest zrzeszenie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, reprezentowanie ich interesów oraz udzielanie pomocy w tworzeniu warunków do fizycznego i osobowego rozwoju niepełnosprawnych, wprowadzania ich w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez współpracę i dialog z organami władzy Państwowej, samorządowej, kościołem, organizacjami społecznymi o podobnym profilu w kraju i zagranicą, władzami oświatowymi, służbą zdrowia.
Stowarzyszenie w miarę posiadanych środków finansowych wspomaga wypoczynek - zwłaszcza dzieci i młodzieży, dofinansowuje do turnusów rehabilitacyjnych oraz sprzętu medycznego ułatwiającego czynności życiowe osobie niepełnosprawnej. Pomaga w zdobywaniu środków rzeczowych i finansowych które skierowane są na potrzeby niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.