• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Społeczne - "Zdrowie dla Wszystkich"
    KRS 0000132985

Przedmiotem działalności stowarzyszenia jest:
- działalność charytatywna na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
- podejmowanie działań, dopuszczonych prawem dla pozyskania środków finansowych i rzeczowych wspomagających Szpital Powiatowy w Myszkowie dla poprawy jego wyposażenia i unowocześnienia,
- inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.