• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio Koło Nr 1
    KRS 0000133094

Misja
Udzielanie pomocy duchowej i materialnej osobom najbardziej potrzebującym, chorym i ubogim.

Zakres prowadzonej działalności statutowej:- prowadzenie punktu z odzieżą używaną- udzielanie pomocy doraźnej (zakup odzieży, leków, żywności)- wydawanie paczek i bonów z okazji świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych- organizowanie kolonii letnich dla dzieci w wieku szkolnym- organizowanie wigilii dla osób samotnych- organizowanie Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Uśmiech dziecka”- organizowanie Festiwalu Piosenki i Poezji Religijnej- prowadzenie Świetlicy Profilaktycznej dla dzieci w wieku szkolnym- organizowanie półkolonii oraz zimowiska dla dzieci w wieku szkolnym- prowadzenie banku żywności, w tym: wydawanie chleba pozyskiwanego od miejscowych piekarzy- realizacja programu PEAD tj. dostarczania nadwyżek żywności dla najuboższej ludności UE od kwietnia 2010 r.- organizowanie koncertów charytatywnych - udzielanie stypendium dla studentów z rodzin mniej zamożnych pod nazwą „Stypendium Rejenta”,

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.