• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki
    KRS 0000133325

Prowadzone działania
Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki jest stowarzyszeniem sportowym zrzeszającym kluby z województwa wielkopolskiego. Obecnie w skład WOZP wchodzi 26 klubów pływackich, 5 klubów pływania synchronicznego oraz sekcja piłki wodnej.

Główne zadania WOZP to rozwój i popularyzacja pływania we wszystkich jej formach w sferze zadań publicznych, zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działanie poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pływackiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Koordynacja i kontrola działania członków zrzeszonych w WOZP oraz reprezentowanie spraw pływania z terenu swego działania w Polskim Związku Pływackim.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.