• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian
    KRS 0000133538

Prowadzone działania:
- Stworzenie własnego serwisu internetowego (www.nasz-bocian.pl), prawdopodobnie jedynego takiego serwisu polskojęzycznego, na którym gromadzone są informacje dotyczące tematyki niepłodności i adopcji oraz aktualne dane o specjalistycznych klinikach leczenia niepłodności i ośrodkach adopcyjnych w Polsce, a także dynamicznie rozwija się forum dyskusyjne wszystkich zainteresowanych tematyką tych stron.
- Zaproszenie do współpracy ekspertów - lekarzy z czołowych polskich klinik leczenia niepłodności, dyrektora ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, licencjonowanego psychoterapeuty specjalizującego się w tematyce niepłodności, psychologa zajmującego się poradnictwem dla rodzin poadopcyjnych, dietetyka którzy systematycznie odpowiadają na pytania uczestników forum dyskusyjnego.
- Inicjowanie spotkań, ogólnopolskich i lokalnych, dla wszystkich szukających pomocy i wsparcia.
- Organizowanie warsztatów i zajęć terapeutycznych dla osób leczących się i przygotowujących się do adopcji, prowadzonych przez psychoterapeutę i psychologa.
- Nawiązywanie kontaktów z mediami i współtworzenie, poprzez udzielanie wywiadów czy dostarczanie informacji, szeregu artykułów, audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych tematyce niepłodności i adopcji w Polsce.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.