• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Żagańskie Stowarzyszenie "Amazonek"
    KRS 0000133880

Misja:
Poszukiwanie form i metod pełnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii; roztaczanie opieki nad kobietami oczekującymi na zabieg operacyjny; udzielanie wsparcia kobietom po operacji; informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych; prowadzenie poradnictwa przez lekarzy, psychologów i specjalistów innych dziedzin życia.

Prowadzone działania:
Prowadzenie rehabilitacji fizycznej - posiadamy aparat "Boa" do masażu limfatycznego rąk,; współpraca z przychodnią rehabilitacyjną "Alfa".Gimnastyka na spotkaniach w klubie oraz korzystanie z własnych urządzeń treningowych - rower i urządzenie wielofunkcyjne. Spotkania z psychologiem - w każdy ostatni czwartek miesiąca oraz według potrzeb. Informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych, szerzenie idei wczesnego wykrywania choroby oraz skuteczności metod leczenia - spotkania w szkołach z młodzieżą, w zakładach pracy, urzędach, instytucjach państwowych, kołach gospodyń wiejskich. Pomoc w zaopatrzeniu w protezy piersi, peruki itp. ; rozprowadzanie broszur i materiałów edukacyjnych; udział członkiń klubu w szkoleniach - Akcja "Ochotniczki" I i II stopnia; udział w ogólnopolskich spartakiadach "Dąż do sprawności"; współpraca i wymiana doświadczeń z innymi klubami Amazonek w kraju - spotkania integracyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.