• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział w Krakowie
    KRS 0000134040

Celem Towarzystwa jest zwalczanie chorób alergicznych i pomoc cierpiącym na schorzenia alergiczne.

Prowadzone działania:
Edukacja chorych na astmę, schorzenia alergiczne przez organizowanie ogólnopolskich kursów bezpłatnych dla osób chorych, ich rodzin i opiekunów. Kursy 2 w miesiącu, każdy trwa 2 dni (łącznie 6 godz. zajęć).
Wykłady o schorzeniach alergicznych - 1 raz w miesiącu - bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych.
Sympozjum naukowo-szkoleniowe - 1 raz w roku - dla lekarzy i pielęgniarek pod nazwą "Dzień alergii w Krakowie".
Sesje edukacyjne dla chorych w ramach Dnia Alergii, bezpłatne - dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
Pomoc finansowa przeznaczona na zakup leków (wyłącznie dla członków Oddziału).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.