• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
    KRS 0000134139

Misja
Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.
Prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej na środowisko młodzieży zagrożonej patologią społeczną.
Udzielanie pomocy rodzinom dzieci zagrożonych patologią społeczną.
Likwidowanie występujących zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży.
Prowadzenie działalności zapobiegającej rozprzestrzenianiu się chorób społecznych, głównie AIDS i chorób wenerycznych.

Prowadzone działania
Prowadzenie placówki rehabilitacyjno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży uzależnionej.
Realizowanie programu edukacyjnego dla nauczycieli i wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Wydawanie publikacji na temat resocjalizacji.
Profilaktyka HIV/AIDS - program "bliżej rodziny".
Program profilaktyki uzależnień w świetlicy socjoterapeutycznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.