• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ogólnopolska Fundacja Zwalczania Chorób Zakaźnych "Egida"
    KRS 0000134189

Misja
Fundacja działa zgodnie ze statutem fundacji i ma na celu głównie pomoc chorym dotkniętym chorobami zakaźnymi, propagowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób zakaźnych.

Prowadzone działania
Fundacja stara się o pozyskanie środków z UE i sponsorów na prowadzenie działań statutowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.